Förvärvstillstånd för lantbruk

Om du köper eller får en fastighet som klassas som lantbruksfastighet kan du behöva söka förvärvstillstånd för att få lagfart. Tillståndet söker du hos Länsstyrelsen i det län där fastigheten ligger.

Sidan är uppdaterad