Fritidshem och fritidsklubb

Fritidshemmet kompletterar utbildningen i förskoleklassen, grund­skolan, grundsärskolan, specialskolan och särskilda utbildnings­former som skolplikt kan fullgöras i. Fritidshem är för elever från 6 års ålder till och med vårterminen det år då de fyller 13 år.

Foto: Fritidshem Öppen förskola Klockaren 2:2

Hällefors kommun erbjuder utbildning i fritidshem för elever i kommunens förskoleklass, grundskola och grundsärskola. Fritidshemsverksamhet finns på Grythyttans skola med två avdelningar och vid Klockarhagsskolan med tre avdelningar samt två fritidsklubbar på Hällefors Kulturskola.

Björken
(förskoleklass och årskurs 1)

Stationsgatan 6, Grythyttan Telefon: 0591-644 04, 070-388 50 27

Linden
(årskurs 2 och uppåt)

Stationsgatan 6, Grythyttan Telefon: 0591-644 04, 070-388 50 27

Björnen

(förskoleklass och årskurs 1)
Hemgårdsvägen 11A, Hällefors Telefon: 0591-642 13, 073-708 95 23

Ekorren

(årskurs 2 och uppåt)
Hemgårdsvägen 11A, Hällefors Telefon: 0591-642 15, 076-495 22 68

Fjärilen

(förskoleklass och årskurs 1)
Hemgårdsvägen 11A, Hällefors Telefon: 0591-641 91, 076-495 30 63

Dokument

Blanketter

Kontakt

Linda Igelström, rektor fritidshem
Telefon: 0591-641 52
E-post: linda.igelstrom@hellefors.se

Magnus Ekström, rektor F–6 och grundsärskolan
Telefon: 0591-641 40
E-post: magnus.ekstrom@hellefors.se

Jessica Rosö, skoladministratör
Telefon: 0591-641 68
E-post: jessica.roso@hellefors.se

Sidan är uppdaterad