Hällefors centrum – ett centrum för alla

Resan mot ett centrum för alla i Hällefors har påbörjats. Platsen som ska bjuda in invånare och gäster till möten och aktivitet i en trygg miljö. Under 2022 ska den nya detaljplanen vara klar.

Karta över det område i Hällefors centrum som ska få en ny detaljplan

Området som ska få en ny detaljplan.

Medborgardialog i form av en enkätundersökning

Mellan den 19 april till den 7 maj 2021 bjöds invånare och företagare in att delta i en enkätundersökning om hur man vill ha Hällefors centrum.

Kommunens politiker och tjänstepersoner att analysera enkätsvaren för att se vad som går att göra för att förbättra allas upplevelse i centrum. Resultatet presen­teras hösten 2021 genom information på hemsidan, i tidningar, sociala medier och på olika möten.

Visionen för Hällefors centrum

Bergslagens mittpunkt - ett centrum för alla

Hällefors centrum är Bergslagens mittpunkt, som bland skogar och sjöar är en given plats där vi vill samlas och vistas. Naturen och grönskan återspeglas också i vårt centrum. I vårt centrum är framtiden såväl som vår historia närvarande. Det är en plats som bjuder in alla, invånare och gäster, till möten och upplevelser i en trygg miljö. Platsen uppmuntrar tydligt till aktivitet i det stora och lilla, i stillhet och rörelse. Platsen är kreativ och flexibel, här finns utrymme för större arrangemang såväl som de små spontana mötena under dygnets alla timmar.

Det offentliga rummet skapar goda förutsättningar för den lokala handeln som en framträdande del i ett levande centrum. Centrumkärnan utformas för människor mer än för bilar. Från centrumkärnan är det lätt att hitta till övriga delar av centrum. Vårt centrum månar om människa och miljö med Agenda 2030 och FN:s barnkonvention som utgångspunkt.

(Antogs av kommunfullmäktige september 2020)

Bakgrund till projektet

Idag finns det sex gällande detaljplaner för Hällefors centrum som är från 1959-1993. I och med Hällefors kommuns arbete med att utveckla centrum så har bland annat frågan om en ny detaljplan för området blivit aktuell. Detaljplanen förklarar hur Hällefors centrum kan användas och ger möjlighet att utveckla området och att ta tillvara på byggnadernas och platsernas värden. Under 2022 ska detaljplanen vara klar.

För mer information:

Sara Hallström, stadsarkitekt
Stadsbyggnadskontoret, Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen
Telefon: 0581-817 75 (telefontid tisdag 13–15, onsdag 10–12)
E-post: sara.hallstrom@sb-bergslagen.se

Sidan är uppdaterad