Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk

Hälsobesök, allergi och löss

En av elevhälsans medicinska uppgifter är att erbjuda hälsobesök där barnets/elevens hälsa följs upp under skoltiden. Innehållet i hälsobesöket varierar med barnets/elevens ålder.

I hälsosamtalet pratar vi om hälsa, livsstilsfrågor och skol­situation. Vissa undersökningar utförs också. Journal upprättas då barnet börjar i förskoleklassen och vid nyinflyttning i kommunen.

Barnen erbjuds tid för hälsobesök. De hälsofrågor som besvaras inför hälsobesöket förvaras i journalen.

Om ni har frågor inför hälsobesöket är ni välkomna att höra av er till skolsköterskan. Elevhälsans medicinska insatser är frivilliga. Skolsköterskan och skolläkaren har tystnadsplikt.

Info om hälsobesök under rubriken ELSA

Jordnötsallergi

På kommunens skolor råder totalt förbud mot jordnötter på grund av jordnötsallergi.

Det finns elever på skolan som är mycket känsliga för jordnötter. Jordnötspartiklar kan finnas även i luften, varför vi har beslutat om ett totalt förbud mot jordnötter.

Vi vädjar nu till er elever och vårdnadshavare att respektera detta förbud.

Har du frågor runt detta, är du välkommen att höra av dig till någon av skolsköterskorna.

Huvudlöss

Huvudlöss är av och till ett vanligt problem bland skolbarn. Om du hittar löss på ditt barn ska endast de i familjen som har löss behandlas. Om behandlingen misslyckas, kan du kontakta skolsköterskan för råd.

Ytterligare information om huvudlöss på 1177 vårdguiden

Sidan är uppdaterad