Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk

Handikappråd

Kommunala handikapprådet (KHR) är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan representanter för handikapporganisationerna och kommunstyrelsen. KHR är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen.

KHR har fyra sammanträden per år tillsammans med Pensionärsrådet (KPR)

Sidan är uppdaterad