jordglob
Finsk
Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp
jordglob
Finsk

Hemtjänsten

Vi erbjuder dig som är äldre eller har en funktions­nedsättning olika former av stöd för att underlätta för dig att bo kvar i ditt hem.

Hemtjänst kan bestå av hjälp med personlig omvårdnad, mattjänst, ledsagning, inköp eller tvätt.

Biståndshandläggaren hjälper till med ansökan och utreder dina behov av stöd och hjälp. Målet med hjälpinsatserna från hemtjänsten är att du ska kunna bo kvar i din bostad och leva ett så självständigt  liv som möjligt. Du kan få hjälp dygnets alla timmar.

Trygghetslarm innebär att du har en bärbar larmknapp (ungefär som ett armband) på dig. Om något skulle hända, om du till exempel ramlar och inte kan resa dig upp igen, trycker du på larmknappen. Så fort som möjligt kommer personal och hjälper dig. Ta kontakt med en biståndshandläggare om du vill veta mer om trygghetslarm.

Omfattningen av insatser från hemtjänsten kan variera från hjälp någon gång i månaden till flera gånger per dygn. Hemtjänsten finns tillgänglig dygnet runt.

När biståndshandläggaren utrett dina behov av stöd och hjälp så planerar personal från hemtjänsten tillsammans med dig hur och när hjälpen ska bli utförd. Du får en kontaktperson som ansvarar för att känna till dina specifika behov.

För hemtjänsten betalar du en avgift enligt kommunens hemtjänsttaxa. Avgiftens storlek beror på vilken inkomst du har.

Personalen har tystnadsplikt och sekretess råder inom hela vård och omsorgsområdet om enskildas personliga förhållanden.

Hemtjänsten i Hällefors är indelad i fyra geografiska områden. Det finns sjuksköterska och arbetsterapeut knuten till varje grupp.

Centrumgruppen

Sikforsvägen 15, Hällefors Telefon: 0591-642 40

Gamla Björkhaga

Stationsvägen 5, Hällefors Telefon: 0591-642 63

Hemtjänst Grythyttan

Nygatan 4, Grythyttan Telefon: 0591-644 09

Kyllergruppen

Sikforsvägen 15, Hällefors Telefon: 0591-642 41

Relaterade dokument

Kontakt

Ellén Skaret, enhetschef Helheten
Telefon: 0591-643 50
E-post: ellen.skaret@hellefors.se

Arijeta Osmancevic, enhetschef Sörgården
Telefon: 0591-644 05
E-post: Arijeta.Osmancevic@hellefors.se

Päivi Saxin, enhetschef Björkhaga
Telefon: 0591-644 10
E-post: paivi.saxin@hellefors.se

Biståndshandläggare

Individ- och familjeomsorgen
Besöksdress: Sikforsvägen 15, Hällefors
Öppettider för besök: Vardagar 10–12
Telefon: 0591-643 20

Telefontid handläggare: Vardagar 08.30–09.30
Telefon: 0591-641 00

Ringer du när det inte är telefontid eller når du inte personen du söker så kan du lämna ett meddelande i receptionen så kontaktar vi dig så snart som möjligt.

Hitta till IFO

Sidan är uppdaterad