Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk

Idrotts­anläggningar och hallar

Information om vilka idrotts­anläggningar och hallar som finns i Hällefors kommun.

På Grythyttans idrottsplats tränas fotboll under sommarhalvåret och under vinterhalvåret spolas is som används av skolan och allmänheten. Idrottsplatsen förvaltas av Grythyttans Idrottsförening genom driftbidrag från kommunen.

Grythyttans IF

Här finns det möjlighet att ansöka om träningstider i Grythyttans idrottshall via särskild blankett. Ansökan skickas till Kultur och fritid och önskas ytterligare information så kan du mejla.

fritidsbokningen@hellefors.se

I Hjulsjö finns det motionsspår som kan nyttjas, såväl sommar som vintertid. Det finns en elljusbana. Elljusspåret förvaltas av Hjulsjö byförening genom driftbidrag från kommunen.

I Hjulsjö finns även en gymnastikssal, som kan hyras, för innebandy, badminton, vollyboll med mera. Hjulsjö Motionscenter förvaltas och ägs av Hjulsjö byförening.

Länk till Hjulsjö byförening

Hurtigtorpet är en motionsanläggning som kan nyttjas såväl sommar som vintertid. Här finns motionsspår, med skidspår vintertid, från 1,5 km upp till 15 km, pulkabacke, vallabod, styrkehall, spinninglokal och sanitetsdel. Elljusbana finns upp till 5 km. Elljusspåret är tänt till klockan 21.00 under höst- och vintersäsong. Det finns också utegym och en 18-håls frisbeegolfbana vid Hurtigtorpet. Anläggningen förvaltas av Hällefors kommun.

Kommunen har en sporthall som är fullt utrustad för inomhus­sporter. Under dagtid har skolan sin undervisning i idrott och hälsa i Sporthallen. På kvällstid och helger disponeras hallen av olika idrottsföreningar. Aktiviteter som förekommer är bland annat gymnastik, innebandy, aerobics, fotboll, basket, handboll, bordtennis, boccia och styrketräning.

Här finns det möjlighet att ansöka om träningstider via särskild blankett. Ansökan skickas till kultur och fritid och önskas ytterligare information så kan du mejla.

fritidsbokningen@hellefors.se

Bowlinghall

Det finns en bowlinghall med sex banor, som är placerad i källarvåningen i Sporthallen. Den drivs av Hällefors kommun. För mer information ring 0591-644 66.

bowling.hellefors.se

Hällevi idrottsplats anlades år 1933. Idag finns fotbollsplaner, löparbana, tennisbanor, bandyplan, omklädningspaviljong och en ishall.

Fotbollsplaner

  • Det finns fyra gräsplaner med varierande storlek och en grusplan. I oktober 2022 beräknas den nya konstgräsplanen vara spelklar.
  • Det finns en gräsplan på Prästvallen och en grusplan vid Furåsplan.
  • Vill du ansöka om träningstider på kommunens fotbollsplaner, ring kommunens växel 0591-641 00.
  • Idrottsplatsens fotbollsplaner, grusplaner och grönytor sköts av kommunen under sommarhalvåret.

Ishall

Ishallen byggdes 1986. I början av 2015 döptes ishallen till Mer el Arena.

Idag finns många aktiva som tränar och spelar i hallen. Den disponeras dagtid av skolorna och det finns möjlighet till allmänhetens åkning. Ishallen ägs och förvaltas av Hällefors Ishockeyklubb genom kommunalt driftbidrag. För mer information kontakta föreningen via telefon 0591-100 40.

Länk till Hällefors ishockeyklubb

Tennisbanor

På Hällevi idrottsplats finns två tennisplaner som sköts av Hällefors kommun. hellefors.se/tennis

Simhall

Ett badhus är under uppbyggnad och klar våren 2023.

Parkourbana

En parkourbana som sköts av Hällefors iskockeyklubb finns på Hällevi.

Här finns det möjlighet att ansöka om träningstider i Kronhagsskolans idrottshall via särskild blankett. Ansökan skickas till Kultur och fritid och önskas ytterligare information så kan du mejla.

fritidsbokningen@hellefors.se

Kommunen har beslutat att bygga en simhall på Hällevi som ska stå klar oktober 2022.

Läget i simhallsbygget

Du kan boka hall på Kronhagsskolan, Grythyttans skola och Sporthallen.

Här bokar du idrotthall

Sidan är uppdaterad