Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Inläsnings­tjänst och språk­portal

Ökade möjligheter för elever med läs- och skrivsvårigheter. Inläsnings­tjänst erbjuder elever som är i behov av hjälp och stöd med läsning möjligheten att få en digital bokhylla. Lärare kan lägga in den litteratur som är aktuell, men eleven själv kan också välja av det inlästa materialet.

Hastigheten på uppläsningen kan du reglera utifrån önskemål och behov.

Inläsningstjänst erbjuder även studiehandledning på modersmål för elever med annan språkbakgrund.

Det finns handledning i språken engelska, norska, finska, polska, tigrinja, arabiska, somaliska, dari, thai, ryska och ukrainska.

ilteducation.com

Lexikon på olika språk

Bab.la är en kostnadsfri språk­portal som erbjuder 40 lexikon på 28 olika språk och inom dessa finns allt från vardagliga ord till akademiska uttryck, frasböcker, exempelmeningar och tekniska termer.

sv.bab.la

Senast uppdaterad