Kommande händelser, tidplan

Kommande händelser

December 2021 - Januari 2022

Förberedelser för monteringar. Väderskydd monteras.

Tidplan

November 2022

Badhuset är i drift.

Mars - april 2022

Taket ska vara på plats.

Februari-mars 2022

Resning av stomme påbörjas.

Oktober 2021

Gjutning av platta och väggar upp till mark.

Juni 2021

Grundläggning inför gjutningar av platta

Mars 2021

Byggstart på platsen


Sidan är uppdaterad