Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk

Anslagstavla

Detta är kommunens digitala anslagstavla. Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan i Hällefors kommunhus. På anslagstavlan kan du ta del av kallelser samt läsa vilka sammanträdes­protokoll som har justerats och som finns tillgängliga hos kommunen.

Överklaga beslut

Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Så här överklagar du ett beslut.

Val till Europarlamentet 2019

Enligt 13 kap. 4 § vallagen (2005:837) kungörs härmed att slutlig rösträkning av de i Örebro län lämnade rösterna vid val till Europarlamentet kommer att äga rum i Länshuset, Stortorget 22, Örebro, med början klockan 08.00 måndagen den 27 maj 2019. Länsstyrelsen i Örebro län.
Anslaget publicerades: 2019-05-15
Anslaget tas ner: 2019-06-03

Onsdagsräkningen - Val till Europarlamentet 2019

Valnämnden förrättar onsdagsräkning och granskning av sent inkomna förtidsröster onsdag 29 maj kl. 09.00 i Pyramiden kommunhuset, Hällefors.
Onsdagsräkningen är offentlig
Anslaget publicerades: 2019-05-22
Anslaget tas ner: 2019-05-30

Kommunalförbundens förslag till budget

Just nu finns inget anslag att visa under denna rubrik.

Kallelser med handlingar

Just nu finns det inget anslag att visa under rubriken kallelser med handlingar.

Justerade protokoll

Kontakt

Mathias Brandt, kanslichef Telefon: 0591-641 25
E-post: Mathias.Brandt@hellefors.se

Hällefors kommun, Sikforsvägen 15, 712 83 Hällefors | 0591-641 00 | org.nr: 212000-1942 | kommun@hellefors.se