Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk

Anslagstavla

Detta är kommunens digitala anslagstavla. Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan i Hällefors kommunhus. På anslagstavlan kan du ta del av kallelser samt läsa vilka sammanträdes­protokoll som har justerats och som finns tillgängliga hos kommunen.

Överklaga beslut

Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Så här överklagar du ett beslut.

Kommunalförbundens förslag till budget

Just nu finns inget anslag att visa under denna rubrik.

Kallelser med handlingar

Justerade protokoll

 • Protokoll för välfärdsutskottet 2019-01-16
  Anslaget publicerades: 2019-01-21
  Anslaget tas ner: 2019-02-12
  Förvaringsplats för protokollet: Kommunledningskontoret
 • Protokoll allmänna utskottet 2019-01-14 Anslaget publicerades: 2019-01-19
  Anslaget tas ner: 2019-02-09
  Förvaringsplats för protokollet: Kommunledningskontoret
 • Protokoll för myndighetsnämnden 2019-01-17 Sekretess
  Anslaget publicerades: 2019-01-18
  Anslaget tas ner: 2019-02-11
  Förvaringsplats för protokollet: Kommunledningskontoret
 • Protokoll för kommunstyrelsen 2019-01-08
  Extra-KS
  Anslaget publicerades: 2019-01-08
  Anslaget tas ner: 2019-01-31
  Förvaringsplats för protokollet: Kommunledningskontoret

Kontakt

Mathias Brandt, kanslichef Telefon: 0591-641 25
E-post: Mathias.Brandt@hellefors.se