Barn och utbildning självservice

Här finns blanketter och e-tjänster som rör barn och utbildning på förskole-, grundskole och gymnasienivå.

Blanketter

Förskola och fritidshem

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Inkomstförfrågan för förskola och fritidshem.pdf 915.9 kB 2020-10-28 13.39

Grundskola

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Anmälan om in- och utflyttning.pdf 342.9 kB 2020-10-28 13.40
Ledighetsansökan för elev.pdf 300.1 kB 2020-10-28 13.40

Gymnasieskola

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Ansökan om inackorderingsbidrag.pdf 296.5 kB 2020-10-28 13.42
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Ansökan om ledighet för elev i gymnasieskolan.pdf 159.5 kB 2020-10-28 13.40
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Ansökan om resebidrag.pdf 241.4 kB 2020-10-28 13.41
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Ansökan om skolskjuts för person med funktionsnedsättning.pdf 77.1 kB 2021-04-06 11.47

Pedagogisk omsorg/fristående förskola och fritidshem

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Ansökan bidrag för pedagogisk omsorg.pdf 211.7 kB 2020-10-28 13.42
Ansökan godkännande för fristående förskola och fritidshem.pdf 215.2 kB 2020-10-28 13.42

Vuxenutbildning

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Anmälan till prövning.pdf 209.8 kB 2020-10-28 13.42
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Ansökan till vård- och omsorgsutbildning Yrkesvux.pdf 75.2 kB 2021-01-27 11.16
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Ansökan yrkesutbildning.pdf 201.3 kB 2021-04-26 08.55
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Ansökan till barnskötarutbildning.pdf 274.6 kB 2020-10-28 13.43
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Ansökan till orienteringskurs inom industri.pdf 401.6 kB 2020-10-28 13.44
Ansökan till orienteringskurs inom restaurang- och livsmedel.pdf 240.6 kB 2020-10-28 13.45
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Ansökan till Särvux.pdf 1.1 MB 2020-10-28 13.45
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Ansökan till samhällsorientering för nyanlända.pdf 239.1 kB 2020-10-28 13.46

Betalning

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Autogiroanmälan medgivande.pdf 226.1 kB 2020-10-28 13.47

E-tjänster

Förskolan och fritidshem

Webbformulär för ansökan om plats till förskolan

Webbformulär för ansökan om plats till fritidshem

Webbformulär för uppsägning av plats på förskolan

Webbformulär för uppsägning av plats på fritidshem

Vårdnadshavarna vars barn har barnomsorg skriver in veckoscheman, ledigheter med mera i Tempus.

Logga in på Tempus

Gymnasiet

Ansökan till gymnasiet i Örebro län

Grundskolan

InfoMentor är ett verktyg som grundskolan använder sig av. I tjänsten kan du följa ditt barns utveckling och lärande. Du kan också som förälder kommunicera med lärarna på skolan, exempelvis lägga in frånvaron och ladda upp material.

Logga in på InfoMentor

Komvux

Webbformulär för ansökan till Komvux

SFI

Webbformulär för ansökan till SFI

Frågor och synpunkter

Här i detta webbformulär kan du ange frågor, synpunkter, beröm och klagomål till Hällefors kommun om precis vad som helst

Sidan är uppdaterad 26/4 2021 09.06.01