Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk

Medborgar­panel

enkät

Vill du delta i kommunens medborgar­panel? Vill du påverka utvecklingen i Hällefors kommun?

Vilka får vara med i panelen

Vi inbjuder alla som vill vara med och bidra till en positiv utveckling av Hällefors kommun, men i första hand vänder vi oss till medborgare som inte är med och påverkar genom politiska uppdrag.

Hur går det till

Som deltagare får du svara på frågor när kommunen önskar få in synpunkter från medborgarna i någon specifik fråga. När det är dags för en frågeomgång får du ett e-postmeddelande med en länk till frågorna. Alla svar är anonyma.

Panelens synpunkter ställs samman i en rapport och svaren redovisas för politikerna. På det här sättet kan dina tankar bli en del i beslutsunderlaget när nya beslut ska tas.

Intresseanmälan medborgarpanelen

Vill du gå med i panelen så anmäler du dig i formuläret nedanför. Du behöver bara anmäla dig en gång för att vara med i alla frågeomgångar vi skickar ut.  

Kontaktuppgifter intresseanmälanHantering av personuppgifter
Hällefors kommun behandlar dina personuppgifter i syfte att kunna mejla ut enkät med frågor och den färdiga rapporten. Vi behandlar dina personuppgifter med stöd av lagliga grunden uppgift av allmänt intresse. Läs mer om Hällefors kommuns hantering av personuppgifter på hellefors.se/gdpr

Avanmälan medborgarpanelen

Använd nedanstående e-postformulär för att avanmäla dig från Hällefors kommuns medborgarpanel. Efter att avanmälan skickats kommer du att strykas från vår panel.

Kontaktuppgifter avanmälanResultat från enkäter

Kontakt

Hällefors kommun, Sikforsvägen 15, 712 83 Hällefors | 0591-641 00 | org.nr: 212000-1942 | kommun@hellefors.se