Beredning och utskott

Kommunstyrelsen har en beredning kopplad till sig och det är ekonomi­beredningen. Det är även två utskott som arbetar under kommunstyrelsen – allmänna utskottet och välfärds­utskottet.

Ekonomi­beredningen ansvarar för beredning av de stora ekonomiska besluten som kommunen ska fatta, såsom budget, bokslut och delårsrapporter.

Ledamöter ordinarie

 1. Allan Myrtenkvist (S) allanmyrtenkvist@gmail.com
 2. Per Karlsson (M) perkarlsson4@hotmail.com
 3. Johan Stolpen (V) johan.stolpen@hellefors.se
 4. Fredrik Dahlberg (SD) fredrik.dahlberg@sd.se
 5. Lars-Göran Zetterlund (C) lg.z@me.com
 6. Kjell A Valegren (GL) lillgardenkk@telia.com

Ledamöter ersättare

 1. Kent Grängstedt (S) kent@grangstedt.se
 2. Ulrika Jonsson (M) grythyttan@direkten.se
 3. Katja Ollila (V) katja.ollila@hellefors.se
 4. Madeleine Jönsson (SD) madelene.jonsson@sd.se
 5. Margurite Vase (C) margeuritewase@hotmail.com
 6. Vakant (GL)

Allmänna utskottet ansvarar för beredning och bevakning av strategiska frågor inom vissa av kommunstyrelsens ansvarsområden. Verksamheter som utskottet bevakar är bland annat utveckling, personal, IT, ekonomi, planering, information, administration och service till medborgarna.

Sammanträdestider

Ledamöter ordinarie

 1. Annalena Järnberg (S) ordförande annalena.jarnberg@hellefors.se
 2. Katja Ollila (V) vice ordförande katja.ollila@hellefors.se
 3. Alf Wikström (V) alf@kulturkooperativet.se
 4. Vivianne Pettersson (M) vivianne.pettersson@hellefors.se
 5. Daniel Hagsten (M) daniel.hagsten@lokabrunn.se

Ledamöter ersättare

 1. Allan Myrtenkvist (S) allanmyrtenkvist@gmail.com
 2. Peter Ström (S) peter.strom@ovako.com
 3. Bella-Maria Kronman (V) bellakronman@hotmail.com
 4. Ulrika Jonsson (M) grythyttan@direkten.se
 5. Margurite Vase (C) margeuritewase@hotmail.com

Välfärdsutskottet bereder och bevakar ärenden inom skolchefens och social­chefens verksamhetsområden inför kommunstyrelsen. Verksamheter inom dessa områden är bland annat förskola till och med gymnasieskola, måltidsverksamhet, vård, omsorg och arbetsmarknad.

Sammanträdestider

Ledamöter ordinarie

 1. Kent Grängstedt (S) vice ordförande kent@grangstedt.se
 2. Christina Kuurne (S) christinakuurne@hotmail.com
 3. Johan Stolpen (V) ordförande johan.stolpen@hellefors.se
 4. Ulrika Jonsson (M) grythyttan@direkten.se
 5. Tobias Nygren (C) tobiasnygren@icloud.com

Ledamöter ersättare

 1. Christer Olken (S) christer.olken@hellefors.se
 2. Maja Loiske (V) maja.loiske@gmail.com
 3. Ritha Sörling (V) sorlinglennart@gmail.com
 4. Vivianne Pettersson (M) vivianne.pettersson@hellefors.se
 5. Cecilia Albertsson (M) Cecilia.albertsson@moderaterna.se

Vi publicerar protokoll från utskottens sammanträden. Utskottens möteshandlingar finns på utskottens läsplattor och det krävs inloggning för åtkomst till de handlingarna.

Allmänna utskottets och välfärdsutskottets protokoll

Sidan är uppdaterad