Hällefors Bostads AB

Blått murat hus på en våning intill Mästarnas park

Hällefors Bostads AB (BoAB) är ett helägt kommunalt bostadsföretag. Bolagets verksamhet ska vara att som allmännyttigt bostadsföretag äga, för­valta, förvärva, uppföra och tillhandahålla bostäder och lokaler för olika ändamål i Hällefors kommun.

BoAB har cirka 750 lägenheter samt lokaler fördelade i Hjulsjö, Grythyttan och Hällefors.

Lägenheterna är vanliga lägenheter samt kategoribostäder i form av vård och omsorgsboende, trygghetsboende och boende för funktionsnedsatta. Fastighetsbeståndet består i huvudsak av skolor, förskolor och fritidshem.

Styrelsen

Som ordinarie ledamöter sitter Saskia van der Zanden, ordförande (V), Allan Myrtenkvist, vice ordförande (S), Kent Grängstedt (S), Sten Valegren (-) och Hans Lundberg (-).

Ersättare är att Katja Ollila (V), Thomas Lönn (S), Maja Loiske (V), Vakant (M) och Vakant (M).

Dokument

Kontakt

Hällefors bostads Ab, BoAB

Hällefors Bostads AB, Sikforsvägen 9 712 21 Hällefors Telefon: 0591-643 70
Webbplats: www.halleforsbostad.se

Sidan är uppdaterad