Föreningsrådet

4 november 2019 var ett uppstartsmöte för bildandet av ett föreningsråd i Hällefors kommun.

Syftet med föreningsrådet är att

  • vara rådgivande och lyfta gemensamma frågor
  • främja utvecklingen genom erfarenhets utbyte och samverkan
  • vara ett nätverk och verka för en ökad dialog mellan föreningar och med kommunen.

INSTÄLLT Föreningsråd 11 maj

På grund av rådande omständigheter ställer vi in föreningsrådet.

Dokument