Kallelser, protokoll samhällsbyggnadsförbundet

Lindesberg.se Här finns sammanträdestider, kallelser, handlingar och protokoll för direktionens möten. Sammanträdestider Direktion 2020 31 januari 28 februari 27 mars 30 april 12 juni 28 augusti 18 september 16 oktober 13 november 11 december Beredning 17 januari 14 februari 13 mars 17 april 29 maj 14 augusti 4 september 2 oktober 30 november 27 december Kallelser Direktion kallelse 20200117.pdf Direktion kallelse 20200228.pdf Direktion kallelse 20200327.pdf Direktion kallelse 20200430.pdf Direktion kallelse 20200612.pdf Möteshandlingar 17 januari 2020 BIL 3 Budget.pdf 28 februari 2020 BIL 4 Detaljbudget till direktionen 200131.pdf BIL 5 Firmatecknare.pdf BIL 6 VA Situationen i Spannarboda.pdf BIL 7 Remissyttrande Aspabadet Lindesberg.pdf BIL 8 Tillståndsbedömning av vägar i Nora, Hällefors, Ljusnarsberg, Lindesbergs kommun.pdf 27 mars 2020 BIL 4 Årsredovisning 2019.pdf BIL 5 Förslag till kommunernas tekniska investeringar 2021.pdf BIL 6 Förslag till budgetram 2021.pdf BIL 7 Uppföljning av direktionens beslut 20191231.pdf BIL 8 Yttrande, motion om hållbar och biologisk mångfald vid grönytor.pdf BIL 9 Yttrande uppgradering sopkärl.pdf 30 april 2020 BIL 4 Driftuppföljning 20200331.pdf BIL 5 Investeringuppföljning 20200331.pdf BIL 6 Omdisponering av vinterbudgeten 2020.pdf BIL 7 Avrapportering Intern kontroll 2019.pdf BIL 8 Förslag Intern kontroll 2020.pdf BIL 9 Öppnande av Arne P_s väg Nora.pdf BIL 10 Parkeringsriktlinjer inom Samhällsbyggnad Bergslagen.pdf BIL 11 Förlängning av giltighetstid för nuvarande avfallsplan.pdf BIL 12 Tjänsteskrivelse Lake Resort Grythyttan.pdf BIL 15 Färdiga avtal granskade av jurist VA.pdf Protokoll 20200117 §1-2.pdf 20200228 §3.pdf 20200228 §4-15.pdf 20200327 §16-24.pdf 20200430 §25-39.pdf 20200612 §40-58.pdf Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen Servicecenter 0587-55 00 40 servicecenter@sbbergslagen.se Om du söker en specifik person som du vet namnet på, ring Samhällsbyggnad Bergslagens växel 0587-55 00 00 Felanmälan Samhällsbyggnad Bergslagen