Avgifter och taxor

Det är kommunfullmäktige som i beslut fastställer de taxor och avgifter som ska gälla för Hällefors kommun. Förslag till taxorna utarbetas i de nämnder eller kommunalförbund som handhar respektive verksamhet.