Avgifter och taxor

Det är kommunfullmäktige som i beslut fastställer de taxor och avgifter som ska gälla för Hällefors kommun. Förslag till taxorna utarbetas i de nämnder eller kommunalförbund som handhar respektive verksamhet.

Sidan är uppdaterad 14/9 2020 09.21.19