Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk
hus

Frågor och synpunkter

I nedanstående formulär kan du lämna frågor, beröm, synpunkter och klagomål till Hällefors kommun om precis vad som helst. Alla synpunkter vi får in hjälper oss att förbättra och utveckla våra verksamheter.

Hantering av synpunkter och klagomål

Synpunkterna och klagomålen registreras och tas om hand av ansvarig verksamhet. Personuppgifter behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).

Formulär

Ange minst ett sätt du vill bli kontaktad på om du önskar få svar från oss. Lämna fälten för kontaktuppgifter tomma om du vill vara anonym.

Kontaktuppgifter
User information

Återkoppling *Kontakt

Mathias Brandt, kanslichef Telefon: 0591-641 25
E-post: Mathias.Brandt@hellefors.se