Kontakt tjänstepersoner

Kontaktuppgifter till nyckelpersoner i tjänsteperson­organisationen i Hällefors kommun.

Kontaktuppgifter centralt

Tommy Henningsson, kommunchef Telefon: 0591-641 29
E-post: tommy.henningsson@hellefors.se

Ulla Lundholm, bitr. kommunchef Telefon: 0591-641 29
E-post: ulla.lundholm@hellefors.se

Jessica Jansson, ekonomichef Telefon: 0591-641 06
E-post: jessica.jansson@hellefors.se

Lars Örtlund, IT-chef Telefon: 0591-641 10
E-post: lars.ortlund@hellefors.se

Ann Karlsson, HR-chef Telefon: 0591-641 33
E-post: ann.karlsson@hellefors.se

Mathias Brandt, kanslichef Telefon: 0591-641 25
E-post: Mathias.Brandt@hellefors.se

Jessica Nilsson, fastighetschef Telefon: 0591-641 30
E-post: jessica.nilsson@hellefors.se

Kicki Johansson, kultur- och fritidschef Telefon: 0591-641 42
E-post: kicki.johansson@hellefors.se

Camilla McQuire, näringslivsstrateg Telefon: 0591-641 28
E-post: camilla.mcquire@hellefors.se

Mikael Pulkkinen, samhällsstrateg Telefon: 0591-641 08
E-post: mikael.pulkkinen@hellefors.se

Kontaktuppgifter inom skolchefens ansvarsområde

Tina Lanefjord, skolchef Telefon: 0591-641 50
E-post: tina.lanefjord@hellefors.se

Peter Wiker, utvecklingsstrateg Telefon: 0591-641 45
E-post: peter.wiker@hellefors.se

Måltid

Stefan Lahti, måltidschef Telefon: 0591-641 47
E-post: stefan.lahti@hellefors.se

Kulturskolan

Enar Karlsson, kulturskolechef Telefon: 0591-641 83
E-post: enar.karlsson@hellefors.se

Förskolan

Helen Hansson, rektor
Telefon: 0591-642 28
E-post: helen.hansson@hellefors.se

Ulrika Johansson, biträdande rektor
Telefon: 0591-642 39
E-post: ulrika.johansson@hellefors.se

Klockarhagsskolan

Linda Igelström rektor F–3 Telefon: 0591-641 52
E-post: linda.igelstrom@hellefors.se

Jenny Liodden, rektor 4–6 Telefon: 0591-641 73
E-post: jenny.liodden@hellefors.se

Marie Karlsson, rektor 7–9 Telefon: 0591-641 59
E-post: marie.karlsson@hellefors.se

Grythyttans skola

Magnus Ekström, rektor F–6 och grundsärskolan Telefon: 0591-641 40
E-post: magnus.ekstrom@hellefors.se

Grundsärskolan

Magnus Ekström, rektor grundsärskolan Telefon: 0591-641 40
E-post: magnus.ekstrom@hellefors.se

Pihlskolan

Greta Hidén, rektor Telefon: 0591-641 96
E-post: greta.hiden@hellefors.se

Linda-Marie Brandt, biträdande rektor vuxenutbildningen
Telefon: 0591-642 26
E-post: lindamarie.brandt@hellefors.se

Elevhälsan

Annica Ringmyr, verksamhetschef för elevhälsan och skolsköterska Telefon: 0591-641 64
E-post: annica.ringmyr@hellefors.se 

Kontaktuppgifter inom socialchefens ansvarsområde

Ingrid Holmgren, socialchef Telefon: 0591-642 37
E-post: ingrid.holmgren@hellefors.se

Ann-Louise Eriksson, medicinsk ansvarig (MA) Telefon: 0591-642 04
E-post: ann-louise.eriksson@hellefors.se

Siv Gunnarsson, enhetschef HSL Telefon: 0591-642 70
E-post: siv.gunnarsson@hellefors.se 

Individ- och familjeomsorg

Reception individ- och familj
Telefon: 0591-643 20

Daniel Åhnberg, enhetschef barn och unga, vuxen, missbruk, institutionsplaceringar, kontaktperson och kontaktfamilj
Telefon: 0591-643 40
E-post: daniel.ahnberg@hellefors.se

Karim Konjhodzic, enhetschef ekonomiskt bistånd, AME, integration
Telefon: 0591-643 19
E-post: karim.konjhodzic@hellefors.se

Funktionsnedsättning

Eva Gustavsson Kuusisto, enhetschef boende, daglig verksamhet, ledsagning
Telefon: 0591-643 29
E-post: eva.kuusisto@hellefors.se

Elin Karlsson, enhetschef personliga assistenter Telefon: 0591-643 30
E-post: elin.karlsson@hellefors.se

Äldreomsorg

Päivi Saxin, enhetschef Gamla Björkhaga Telefon: 0591-644 10
E-post: paivi.saxin@hellefors.se

Raija Sundin, enhetschef Sörgården Telefon: 0591-644 05
E-post: raija.sundin@hellefors.se

Kunigunde Behrens, enhetschef Sörgården Telefon: 076-052 15 52
E-post: kunigunde.behrens@hellefors.se

Ellén Skaret, enhetschef Helheten, Bergslagsvägen Telefon: 0591-643 50
E-post: ellén.skaret@hellefors.se

Karolina Björk, enhetschef Nya Björkhaga Telefon: 0591-644 13
E-post: karolina.bjork@hellefors.se

Eva Palm, enhetschef Fyrklövern nedre Telefon: 0591-644 71
E-post: eva.palm@hellefors.se

Sidan är uppdaterad 13/10 2020 14.01.37