Vigsel och äktenskap

Borgerlig vigsel utförs av borgerliga vigselförrättare som utses av Länsstyrelsen, oftast genom förslag av kommunen. Att gifta sig borgerligt är ett alternativ om man inte vill gifta sig i kyrkan. För att få gifta sig borgerligt krävs hindersprövning och intyg om vigsel som lämnas ut av skatte­myndigheten. Två vittnen måste vara närvarande vid vigseln. Att gifta sig borgerligt är kostnadsfritt.

Utländska medborgare

De par som är utländska medborgare och avser att gifta sig i Sverige bör ta reda på vilken vigselform hemlandet fordrar. En del främmande länder godkänner endast viss vigselform för sina medborgare. Kontakta hemlandets ambassad.

Ytterligare information om hindersprövning

Skattemyndigheten i Lindesberg telefon 0581-64 55 50 eller Skatteverkets webbplats.

Var kan du gifta dig

Vigsel/partnerskap kan ske i kommunhuset i Hällefors eller på annan plats i kommunen som paret väljer.

Vittnen

Under ceremonin ska två vittnen finnas med. Dessa måste vara över 18 år. Om vigsel/partnerskap sker i kommunhuset under kontorstid kan kommunen ordna vittnen.

Hällefors kommuns borgerliga vigselförrättare 2019-2022

Eva Irtoft, Bo Levau och Per Johansson.

Kontakt handläggare

Önskar du viga dig borgerligt eller ingå partnerskap i Hällefors kommun ska du ta kontakt med handläggaren för borgerlig vigsel för att bestämma tid.

Kontakt

Birgitta Berggren, administratör Telefon: 0591-643 11
E-post: birgitta.berggren@hellefors.se