Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk
hus

Lagar som styr kommunen

Den kommunala verksamheten är en del av den offentliga verksamhet som delas mellan stat, kommun och landsting. Kommunens verksamhet styrs av lagar som är stiftade av Sveriges riksdag.

Under de här sidorna hittar du några av de lagar och förordningar som kommunen måste följa i sin verksamhet. Du kan läsa en förenklad och kortfattad version av lagarna som styr kommunen med hänvisning till lagtexten i sin helhet.

På regeringens webbplats kan du läsa om offentlighetsprincipen.

Hällefors kommun, Sikforsvägen 15, 712 83 Hällefors | 0591-641 00 | org.nr: 212000-1942 | kommun@hellefors.se