Möten och kallelser

Här visas kommunfullmäktige (KF) och kommunstyrelsens (KS) kommande sammanträdes­­dagar. Kallelser och ej sekretess­belagda handlingar till KF och KS sammanträde hittar du på den här sidan cirka en vecka innan mötet.

Kommunfullmäktiges sammanträden är alltid i sin helhet öppna för allmänheten, och du kan oftast delta under den del av kommunstyrelsens sammanträden som ärenden behandlas. Undantag görs i de fall där det handlar om sekretessärenden, till exempel individärenden.

Sammanträdesdatum 2020

Kommun­full­mäktige

14 januari, 25 februari, 21 april, 9 juni, 22 september, 27 oktober och 8 december

Kommun­styrelsen

28 januari, 3 mars, 31 mars, 20 maj, 16 juni, 1 september, 6 oktober, 10 november och 15 december

Kallelser

Gemensamma nämnder och förbund

Sidan är uppdaterad 15/9 2020 08.27.57