Presskontakt

På den här sidan finns det kontaktuppgifter och porträtt på tjänstepersoner och politiker.

Informationsansvarig

Ansvaret för information och kommunikation har kommunchefen. Det gäller både den interna kommunikationen på kommun­förvaltningen och den övergripande externa kommunikationen. Verksamhetscheferna är talespersoner och ansvariga för sina respektive ansvarsområden både gällande den interna som externa kommunikationen.

Tjänstepersoner

Hans Åhnberg

Kommunchef

Hans Åhnberg
Telefon: 0591-641 29
E-post: hans.ahnberg@hellefors.se

Stor bild på kommunchefen

Porträtt Jessica Jansson

Ekonomichef

Jessica Jansson
Telefon: 0591-641 06
E-post: jessica.jansson@hellefors.se

Stor bild på ekonomichefen

Porträtt Ann Karlsson

HR-chef

Ann Karlsson
Telefon: 0591-641 33
E-post: ann.karlsson@hellefors.se

Stor bild på HR-chefen

Porträtt Lars Örtlund

IT-chef

Lars Örtlund
Telefon: 0591-641 10
E-post: lars.ortlund@hellefors.se

Stor bild på IT-chefen

Porträtt Mathias Brandt

Kanslichef

Mathias Brandth
Telefon: 0591-641 25
E-post: mathias.brandt@hellefors.se

Stor bild på kanslichefen

Porträtt Tina Lanefjord

Skolchef

Tina Lanefjord
Telefon: 0591-641 50
E-post: tina.lanefjord@hellefors.se

Stor bild på skolchefen

Daniel Åhnberg

Socialchef

Daniel Åhnberg
Telefon: 0591-643 40
E-post: daniel.ahnberg@hellefors.se

Stor bild på socialchefen

Porträtt Kicki Johansson

Kultur- och fritidschef

Kicki Johansson
Telefon: 0591-641 42
E-post: kicki.johansson@hellefors.se

Stor bild på kultur- och fritidschefen

Porträtt Karin Lundmark

Bibliotekschef

Karin Lundmark
Telefon: 073-941 16 11
E-post: karin.lundmark@hellefors.se

Stor bild på bibliotekschefen

Porträtt Jessica Nilsson

Fastighetschef

Jessica Nilsson
Telefon: 0591-641 30
E-post: jessica.nilsson@hellefors.se

Stor bild på fastighetschefen

Camilla Sandblad

Turismsamordnare och kommunikatör

Camilla Sandblad
Telefon: 0591-644 76
E-post: camilla.sandblad@hellefors.se

Stor bild på turismsamordnaren, kommunikatören

Porträtt Camilla McQuire

Näringslivsstrateg

Camilla McQuire
Telefon: 0591-641 28
E-post: camilla.mcquire@hellefors.se

Stor bild på näringslivsstrategen

Porträtt Mikael Pulkkinen

Samhällsstrateg

Mikael Pulkkinen
Telefon: 0591-641 08
E-post: mikael.pulkkinen@hellefors.se

Stor bild på samhällsstrategen

Politiker

Susanne Grundström

Ordförande kommunfullmäktige

Susanne Grundström (S)
Telefon: 072-204 65 59
E-post: susanne.grundstrom@hellefors.se

Stor bild på kommunfullmäktiges ordförande

Annalena Järnberg

Ordförande kommunstyrelsen, kommunalråd

Annalena Järnberg (S)
Telefon: 0591-641 27
E-post: annalena.jarnberg@hellefors.se

Stor bild på kommunstyrelsens ordförande

Sidan är uppdaterad