Presskontakt

På den här sidan finns det kontaktuppgifter och porträtt på tjänstemän och politiker.

Informationsansvarig

Ansvaret för information och kommunikation har kommunchefen. Det gäller både den interna kommunikationen på kommun­förvaltningen och den övergripande externa kommunikationen. Verksamhetscheferna är talespersoner och ansvariga för sina respektive ansvarsområden både gällande den interna som externa kommunikationen.

Porträtt på tjänstemän

Tommy Henningsson

Kommunchef

Tommy Henningsson
Telefon: 0591-641 29
E-post: tommy.henningsson@hellefors.se

Stor bild på kommunchefen

Porträtt Jessica Jansson

Ekonomichef

Jessica Jansson
Telefon: 0591-641 06
E-post: jessica.jansson@hellefors.se

Stor bild på ekonomichefen

Porträtt Ann Karlsson

HR-chef

Ann Karlsson
Telefon: 0591-641 33
E-post: ann.karlsson@hellefors.se

Stor bild på HR-chefen

Porträtt Lars Örtlund

IT-chef

Lars Örtlund
Telefon: 0591-641 17
E-post: lars.ortlund@hellefors.se

Stor bild på IT-chefen

Porträtt Mathias Brandt

Kanslichef

Mathias Brandth
Telefon: 0591-641 25
E-post: mathias.brandt@hellefors.se

Stor bild på kanslichefen

Porträtt Tina Lanefjord

Skolchef

Tina Lanefjord
Telefon: 0591-641 50
E-post: tina.lanefjord@hellefors.se

Stor bild på skolchefen

Tf. socialchef

Daniel Åhnberg, tf socialchef
Telefon: 0591-643 40
E-post: daniel.ahnberg@hellefors.se

Porträtt Kicki Johansson

Kultur- och fritidschef

Kicki Johansson
Telefon: 0591-641 42
E-post: kicki.johansson@hellefors.se

Stor bild på kultur- och fritidschefen

Porträtt Karin Lundmark

Bibliotekschef

Karin Lundmark
Telefon: 073-941 16 11
E-post: karin.lundmark@hellefors.se

Stor bild på bibliotekschefen

Porträtt Jessica Nilsson

Fastighetschef

Jessica Nilsson
Telefon: 0591-641 30
E-post: jessica.nilsson@hellefors.se

Stor bild på fastighetschefen

Porträtt Camilla McQuire

Näringslivsstrateg

Camilla McQuire
Telefon: 0591-641 28
E-post: camilla.mcquire@hellefors.se

Stor bild på näringslivsstrategen

Porträtt Mikael Pulkkinen

Samhällsstrateg

Mikael Pulkkinen
Telefon: 0591-641 08
E-post: mikael.pulkkinen@hellefors.se

Stor bild på samhällsstrategen

Porträtt på politiker

Susanne Grundström

Ordförande kommunfullmäktige

Susanne Grundström (S)
Telefon: 072-204 65 59
E-post: susanne.grundstrom@hellefors.se

Stor bild på kommunfullmäktiges ordförande

Annalena Järnberg

Ordförande kommunstyrelsen, kommunalråd

Annalena Järnberg (S)
Telefon: 0591-641 27
E-post: annalena.jarnberg@hellefors.se

Stor bild på kommunstyrelsens ordförande

Sidan är uppdaterad 7/1 2021 09.58.41