Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk

Protokoll

Protokoll från sammanträdena publiceras på den här sidan efter att de justerats. Årets protokoll hittas överst på denna sida. Originalprotokoll och ärende­handlingar i pappers­format finns att tillgå i kommunhuset.

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Allmänna utskottet

Välfärds­utskottet

Valberedningen

Valnämnden

Handikapprådet (KHR) + pensionärsrådet (KPR)

Protokoll 2006–2019

Protokoll nedlagda utskott 2015–2018

Protokoll nedlagda nämnder 2006–2014

Protokoll övriga

Hällefors kommun, Sikforsvägen 15, 712 83 Hällefors | 0591-641 00 | org.nr: 212000-1942 | kommun@hellefors.se