Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk

Säkerhet och kris

Snöar på Hällefors torg

Bränder, epidemier och utsläpp av farliga ämnen är några exempel på sådant som kan orsaka kriser i samhället. Om det inträffar en extraordinär händelse eller en situation som innebär fara för allmän­heten så kan du följa händelse­utvecklingen på denna sida.

Dokument

Broschyren "Om krisen eller kriget kommer"

Broschyren är samhällsinformation från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Den finns att ladda ner på flera olika språk.

Om krisen eller kriget kommer, MSB:S webbplats

Kontakt

Mikael Pulkkinen, samhällsstrateg Telefon: 0591-641 08
E-post: mikael.pulkkinen@hellefors.se

Hällefors kommun, Sikforsvägen 15, 712 83 Hällefors | 0591-641 00 | org.nr: 212000-1942 | kommun@hellefors.se