Åtgärder inom omsorgen för att minska risken för smittspridning

Vi avråder för närvarande från besök på våra äldreboenden, på grund av smittspridning. Vi har en oroväckande smittspridning i Hällefors och vi har även konstaterade fall inom omsorgens verksamhet.

För att skydda de som bor Fyrklövern och Nya Björkhaga, och riskerar att bli svårt sjuka i covid-19, är det viktigt att så få personer som möjligt rör sig inne på våra boenden. Vi vädjar därför till dig att inte besöka din närstående.

Särskilda boenden

Säkra besök gäller för samtliga särskilda boenden inom omsorgens verksamhet. Därför har en lokal rutin upprättats för besöken inom särskilda boenden i kommunen.

De här reglerna gäller inför ett besök:

 • Boka tid för ditt besök genom att kontakta personalen på boendet.
 • Det får vara max två personer åt gången som besöker en person.
 • Du kan bli ombedd att komma en annan dag eftersom max två boende får ha besök samma tid.
 • Om du har minsta symtom som kan vara covid-19 ska du stanna hemma.
 • En person som har varit sjuk och ska besöka en person vid ett boende ska ha varit symtomfri i 48 timmar.

De här reglerna gäller under besöket:

 • Du som besökare får skyddsutrustning på plats av personalen för att på bästa sätt ge skydd åt den äldre personen som befinner sig i en riskgrupp.
 • Du får också sprita händerna innan besöket.
 • Du och personen som bor på boendet behöver hålla ett avstånd på minst 1,5 meter mellan varandra under besöket.
 • Du får endast vistas i lägenheten där den du besöker bor.
 • Meddela personalen när du vill lämna enheten.

Matsalen på Björkhaga trygghetsboende

Matsalen är fortfarande stängd.

Dagliga verksamheter

 • Har begränsat öppettider.
 • Har begränsat antal besökande.
 • Besök endast enligt överenskommelse.

Dagrehab och Linden har åter öppnat verksamheten, med begränsat antal besökande utifrån de restriktioner och rekommendationer som finns.

Sidan är uppdaterad 25/3 2021 11.33.38