Information till föreningslivet

För att bromsa smittspridningen av covid-19 gäller det att bedriva kultur-, idrotts- och fritidsaktiviteter på ett sätt som mini­merar risken för smitta.

Regionala råd som gäller

Rekommendation till idrottsföreningar att avvakta enstaka matcher och tävlingar utomhus även för barn födda 2002 eller senare. Rekommendationen gäller till 16 maj.

Nationella råd som gäller från 28 april

För att undvika spridning av covid-19 bör föreningar som bedriver idrotts-,
kultur- eller fritidsaktiviteter

  • när det är möjligt hålla träningar och andra aktiviteter utomhus.
  • minimera antalet personer som närvarar samtidigt eller på annat sätt undvika trängsel.
  • avstå helt från att ordna eller delta i läger, matcher, cuper och andra tävlingar, med undantag av sådan idrott som är yrkesmässig. För barn födda 2002 eller senare gäller dock att enstaka matcher eller tävlingar får genomföras utomhus.

Med enstaka match eller tävling avses

  • för lagidrotter maximalt en match eller en endagstävling per lag och vecka
    och att matchen eller tävlingen genomförs lokalt eller annars med ett begränsat resande.
  • för individuella idrotter maximalt en match eller tävling omfattande en tävlingsdag per utövare och vecka och att matchenIdrotts-, fritids-, och kulturaktiviteter för barn och unga födda 2002 och senare, såväl utomhus som inomhus, kan utföras.

Sådana aktiviteter, såsom kulturskola, öppen fritidsverksamhet och aktiviteter inom föreningslivet, som kan genomföras utan ökad risk för smittspridning, bör fortgå i så stor utsträckning som möjligt om föreskrifter och allmänna råd kan följas.

Kommunens verkamheter

Sporthallen, Kronhagsskolans – och Grythyttans Idrottshallar är öppna måndag–fredag för föreningslivet som har lag eller grupper födda 2002 och senare!

Fortfarande gäller restriktionerna och det är föreningarnas ansvar att de efterföljs.

Kontakta fritidsbokningen ang tider och passeringar.

fritidsbokningen@hellefors.se

Bowlinghallen håller fortfarande stängt. Se vidare information på bowlingshallens webbplats.

bowling.hellefors.se

Sidan är uppdaterad 3/5 2021 12.17.34