Information till företagare

Bild :Företagsjourens telefonnummer

Hällefors kommun har samlat ihop viktig information som kan vara till hjälp för dig inom näringslivet.

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige, som gäller till sista september 2021. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelsen kontrollerar att besluten följs.

Verksamheter som omfattas av lagen är:

  • allmänna sammankomster och offentliga tillställningar
  • platser för fritids- eller kulturverksamhet
  • handelsplatser
  • kollektivtrafik och inrikes flygtrafik
  • platser för privata sammankomster
  • beslut om särskilda begränsningar i enskilda fall.

Regeringens information om den nya tillfälliga pandemilagen

Nya skärpta nationella råd, krisinformation.se

Tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen, Länsstyrelsen Örebro

  • Serveringsställen och restauranger kommer behöva stänga klockan 20.30. Det gäller oavsett om alkohol serveras eller inte. Verksamheterna kan dock leverera mat för avhämtning. Servering av mat på restauranger som är en del av en handelsplats begränsas kraftigt.
  • Butiker ska uppmana människor att handla ensamma. Barn och andra personer som behöver stöd är undantagna.

Den som bedriver gym- och idrottsanläggningar och badhus samt handelsplatser blir skyldig att beräkna maxantalet besökare eller kunder som får vistas i lokalerna samtidigt, samt se till att antalet inte överskrids. Beräkningen görs utifrån att alla besökare ska kunna ha tio kvadratmeter till sitt förfogande. Dessutom måste verksamheterna tydligt ange vid alla entréer hur många besökare som får vistas i lokalerna samtidigt. Reglerna bygger i stora delar på de allmänna råd som tidigare gällt och blir ett ytterligare komplement till de befintliga regler och restriktioner som gäller under pandemin.

Folkhälsomyndighetens föreskrifter som ansluter till pandemilagen

Förbudet att servera alkohol på serveringsställen efter klockan 20 förlängs fram till den 28 februari. Från den 1 mars fram till och med den 11 april 2021 gäller förbudet att servera alkohol återigen från klockan 22.00.

folkhalsomyndigheten.se

Från 1 juli gäller en ny lag om smittskydd på serveringsställen. Lagen är till för att förhindra trängsel och minska risken för att corona och covid-19 sprids. I Hällefors kommun är det samhällsbyggnadsförvaltningen som ska kontrollera att lagen följs.

Smittskydd på serveringsställen

Kommunstyrelsen i Hällefors beslutade på sitt sammanträde på onsdagen den 20 maj att tidigarelägga vissa investeringar i vad man kallar näringslivsfrämjande åtgärder med anledning av Covid-19.

2020-05-25 Tidigarelagda näringslivsåtgärder

Region Örebro län öppnar en företagsjour för bolag som drabbats av Coronavirusets effekter. Företagsjouren är en neutral förmedlare av kontakter och information till länets företag som kan behöva extra stöd, råd och hjälp med utmaningar. Här finns ingångar till professionell företagsrådgivning, affärsutveckling och finansiering.

Ring: 019-602 99 00
E-post: foretagsjouren@regionorebrolan.se

Kommunerna i den norra länsdelen gör tillsammans med Samhällsbyggnads­förbundet och Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen en rad insatser för att stötta företagen genom den ansträngda period som Coronaviruset orsakat. Längre tidsfrist för avgifter och flexibel tillsyn ska underlätta.

Samhällsbyggnad stöttar företagen

Timbanken är till för dig som vill utveckla ditt företag i Örebro län. Du får fem gratistimmar med en affärsrådgivare - välj själv vad du vill få bättre koll på.

Anmäl dig till Timbanken

På Verksamt.se/orebrolan kan du som bor i Örebro län få en samlad bild över regionens stöd och aktuella händelser för dig som driver eller vill starta företag. Sidan är kompletterad och uppdaterad med information gällande Corona Covid19.

På verksamt.se finns samlad information till dig som är företagare

Länkar till ansökan om lån och amorteringsuppskov. Tills vidare gäller Almis normala lån. Med anledning av regeringens förstärkning av Almis lånefond den 20 mars är särskilt anpassade låneformer under framtagande.

Här finns Almis samlade information med anledning av coronaviruset

Företagarna

Här samlar Företagarna artiklar som berör corona-pandemin och hur den påverkar svenska småföretagare. Som medlem kan du även få hjälp och rådgivning med juridiska frågor.

Företagarnas råd och stöd till företag

Svenskt Näringsliv

Svenskt Näringsliv arbetar med att ta fram konkreta krisåtgärder.

Här hittar du Svenskt näringslivs förslag och annan viktig information till dig som företagare

Sidan är uppdaterad 19/11 2020 14.07.14