Nationella föreskrifter och allmänna råd, lokala rekommendationer, covid-19-lagen

470 px bred bild

Från och med den 14 december gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Flera restriktioner har förlängts efter det datumet.

De grundläggande nationella allmänna råden om att hålla avstånd, undvika platser med trängsel, umgås i en mindre krets, stanna hemma vid symtom och tvätta händerna ofta och noga gäller fortfarande.

Från och med den 1 april gäller lokala rekommendationer i Örebro län om munskydd i offentliga inomhusmiljöer för att minska smittspridning av covid-19. Rekommendationer kring användning av munskydd gäller för dig som är född 2004 och tidigare. Munskydd ska bland annat bäras i kollektivtrafik, butiker, apotek och serviceställen.

Region Örebro läns information om rekommendationen att bära munskydd

 • Serveringsställen och restauranger kommer behöva stänga klockan 20.30. Det gäller oavsett om alkohol serveras eller inte. Verksamheterna kan dock leverera mat för avhämtning. Servering av mat på restauranger som är en del av en handelsplats begränsas kraftigt.
 • Butiker ska uppmana människor att handla ensamma. Barn och andra personer som behöver stöd är undantagna.
 • Ingen tävlingsverksamhet under elitnivå kommer att tillåtas. Undantaget för enstaka matcher för barn födda 2005 och senare tas bort.

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige, som gäller till sista september 2021. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelsen kontrollerar att besluten följs.

Verksamheter som omfattas av lagen är:

 • allmänna sammankomster och offentliga tillställningar
 • platser för fritids- eller kulturverksamhet
 • handelsplatser
 • kollektivtrafik och inrikes flygtrafik
 • platser för privata sammankomster
 • beslut om särskilda begränsningar i enskilda fall.

Regeringens information om den nya tillfälliga pandemilagen

Nya skärpta nationella råd, krisinformation.se

Tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen, Länsstyrelsen Örebro

 • Statliga myndigheters uppdrag om att öka andelen medarbetare som jobbar hemifrån förlängs till den 31 maj 2021. Endast arbetstagare som fysiskt måste närvara för att utföra sitt jobb ska befinna sig i myndighetens lokaler.
 • Regioner och kommuner uppmanas fortfarande att hålla verksamheter som inte är nödvändiga som allmänheten har tillträde till stängda till och med den 21 februari.
 • Förbudet att servera alkohol på serveringsställen efter klockan 20 förlängs fram till den 28 februari. Från den 1 mars fram till och med den 11 april 2021 gäller förbudet att servera alkohol återigen från klockan 22.00.

Regeringen förlänger nationella restriktioner, krisinformation.se

Gymnasieungdomar kan delta i idrottsaktiviteter, krisinformation.se

 • Distansarbete förlängs till 7 februari.
 • Fler kontroller av riskutsatta arbetsplatser i pandemin.
 • Krogarnas alkoholförbud efter klockan 20 förlängs till 7 februari.
 • Kommuner uppmanas att ha icke-nödvändig verksamhet stängd till 7 februari. Det är dock viktigt att idrotts-, fritids-, och kulturaktiviteter för barn och unga födda 2005 och senare, såväl utomhus som inomhus, undantas från regeringens vädjan att stänga ner verksamheter.
 • Rekommendationen om att bära munskydd i kollektivtrafiken i rusningstid förlängs våren ut.
 • En kombination av undervisning på distans och på plats för gymnasiet, gäller till 1 april.

Regeringens information om att flera restriktioner förlängs

 • Hålla distans till andra människor och undvika platser med trängsel.
 • Arbeta hemifrån så ofta det är möjligt.
 • I den mån en person behöver resa ska det ske på ett smittsäkert sätt.
 • Att idrotts-, kultur- och andra fritidsaktiviteter ska ske på ett sätt som minimerar risken för smitta.
 • Vara försiktig när du besöker personer som är 70+ eller tillhör en riskgrupp.

Utförligare information om nya skärpta nationella råd på krisinformation.se

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m. (HSLF-FS 2020:12)
Föreskriften gäller till och med den 30 juni 2021 eller tills något annat beslutas.

 • Max fyra personer får sitta tillsammans vid samma bord på restauranger.
 • Alkoholförsäljning får inte ske efter klockan 20. Gäller till 15 januari 2021. Förlängt till 24 januari.
 • Max antal personer som besöker exempelvis köpcentrum, större butiker, och gym begränsas. Exakta antalet styrs av storleken på lokalen.
 • Alla fysiska butiker uppmanas att avstå från den traditionella mellandagsrean för att minska trängseln.
 • Alla som kan ska jobba hemma. Detta gäller inom stat, regioner, kommun och privat.
 • All verksamhet inom stat, kommuner och regioner som inte är nödvändig bör stängas omedelbart. Det gäller till exempel badhus, idrottshallar, bibliotek och museer.
 • Gymnasieskolor ska undervisa på distans till och med den 24 januari. Gymnasiesär­skolan är undantagen.
 • Från 7 januari rekommenderas munskydd i kollektivtrafiken vid rusnigstid. Det gäller mellan tiderna 7–9 samt 16–18 då det är tider när trängsel oftast uppstår. Rekommendationen gäller alla som är födda 2004 eller tidigare.

Folkhälsomyndighetens ytterligare åtgärder

 • Umgås bara i en mindre krets.
 • Träffa personer i riskgrupper på ett säkert sätt.
 • Anpassa traditioner under smittsäkra former.
 • Begränsa kollektiva resandet. Om du måste resa så gör det på ett smittsäkert sätt.
 • Undvik trängsel och köpcentrum.

Rekommendationer under kommande helger och högtider, Folkmyndighetens webbplats

Begränsa ditt umgänge till en mindre krets under storhelgerna, Folkmyndighetens webbplats

Sidan är uppdaterad 8/4 2021 09.16.29