Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk
hus

Möten och kallelser

Här visas kommunfullmäktige (KF) och kommunstyrelsens (KS) kommande sammanträdes­­dagar. Kallelser och ej sekretess­belagda handlingar till KF och KS sammanträde hittar du på den här sidan cirka en vecka innan mötet.

Kommunfullmäktiges sammanträden är alltid i sin helhet öppna för allmänheten, och du kan oftast delta under den del av kommunstyrelsens sammanträden som ärenden behandlas. Undantag görs i de fall där det handlar om sekretessärenden, till exempel individärenden.

Sammanträdesdatum 2018

Kommunfullmäktige

20 februari, 24 april, 12 juni, 18 september, 13 november, 18 december

Kommunstyrelsen

30 januari, 27 februari, 3 april, 23 maj, 19 juni, 28 augusti, 25 september, 23 oktober, 27 november

Kallelser

Gemensamma nämnder och förbund