Bildning, måltid och kulturskola

Verksamheten ansvarar för alla verksamheter inom det pedagogiska området och måltid.

Ansvarsområden

 1. Förskola
 2. Pedagogisk omsorg
 3. Förskoleklass
 4. Grundskola
 5. Särskola
 6. Fritidshem
 7. Elevhälsa
 8. Gymnasieskola
 9. Vuxenutbildning
 10. Kulturskola
 11. Mat och måltider skola
 12. Mat och måltider äldre

Organisation

Verksamheten leds av en skolschef, som är underställd kommunchefen, tillsammans med enhetschefer och rektorer. Verksamheten styrs av kommunstyrelsens välfärdsutskott.

Kontakt

Tina Lanefjord, skolchef Telefon: 0591-641 50
E-post: tina.lanefjord@hellefors.se

Peter Wiker, utvecklingsstrateg Telefon: 0591-641 45
E-post: peter.wiker@hellefors.se

Måltid

Stefan Lahti, måltidschef Telefon: 0591-641 47
E-post: stefan.lahti@hellefors.se

Kulturskolan

Enar Karlsson, tf kulturskolechef Telefon: 0591-641 83 
E-post: enar.karlsson@hellefors.se

Förskolan

Helen Hansson, rektor
Telefon: 0591-642 28
E-post: helen.hansson@hellefors.se

Ulrika Johansson, biträdande rektor
Telefon: 0591-642 39
E-post: ulrika.johansson@hellefors.se

Klockarhagsskolan

Linda Igelström rektor F–3 Telefon: 0591-641 52
E-post: linda.igelstrom@hellefors.se

Jenny Liodden, rektor 4–6 Telefon: 0591-641 73
E-post: jenny.liodden@hellefors.se

Marie Karlsson, rektor 7–9 Telefon: 0591-641 59
E-post: marie.karlsson@hellefors.se

Grythyttans skola

Magnus Ekström, rektor F–6 och grundsärskolan Telefon: 0591-641 40
E-post: magnus.ekstrom@hellefors.se

Grundsärskolan

Magnus Ekström, rektor grundsärskolan Telefon: 0591-641 40
E-post: magnus.ekstrom@hellefors.se

Pihlskolan

Greta Hidén, rektor Telefon: 0591-641 96
E-post: greta.hiden@hellefors.se

Linda-Marie Brandt, biträdande rektor vuxenutbildningen Telefon: 0591-642 26
E-post: lindamarie.brandt@hellefors.se

Elevhälsan

Annica Ringmyr, verksamhetschef för elevhälsan och skolsköterska Telefon: 0591-641 64
E-post: annica.ringmyr@hellefors.se