Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk

Vård och omsorg, arbetsmarknad och integration

Verksamheten omfattar vård och omsorg för äldre och funktionsnedsatta, färdtjänst, socialpsykiatri, individ- och familjeomsorg, arbetsmarknad, integration och särskilt riktade insatser i form av flyktingmottagande.

Ansvarsområden

 1. Ädreomsorg
 2. LSS-verksamhet
 3. Biståndsbedömning äldre
 4. Biståndsbedömning LSS
 5. Kommunal hälso- och sjukvård
 6. Hjälpmedel och rehabilitering
 7. Boendestöd
 8. Anhörigstöd
 9. Försörjningsstöd
 10. Budget- och skuldrådgivning
 11. Missbruk och beroende
 12. Stöd för barn och unga
 13. Familjerådgivning
 14. Stöd till hot- och våldsutsatta
 15. Invandring och integration
 16. Arbetsmarknad

Organisation

Omsorgen är organiserad med en övergripande central administration som leds av en socialchef, som är underställd kommunchefen. Verksamheten styrs av kommunstyrelsens välfärdsutskott.

Direkt under socialchefen

 1. medicinsk ansvarig (MA)/verksamhetsutvecklare.
 2. planering/systemansvarig
 3. biståndshandläggare
 4. enhetsschefer.

Verksamhetens områden

 1. äldreomsorg (ÄO), Lagen om särskild stöd och service(LSS) och socialpsykiatri.
 2. individ och familj (IFO), arbetsmarknadsenhet, integration och ensamkommande barn.

Kontakt

Ingrid Holmgren, socialchef Telefon: 0591-642 37
E-post: ingrid.holmgren@hellefors.se

Ann-Louise Eriksson, medicinsk ansvarig (MA) Telefon: 0591-642 04
E-post: ann-louise.eriksson@hellefors.se

Siv Gunnarsson, enhetschef HSL Telefon: 0591-642 70
E-post: siv.gunnarsson@hellefors.se 

Individ- och familjeomsorg

Reception individ- och familj
Telefon: 0591-643 20

Daniel Åhnberg, enhetschef barn och unga, vuxen, missbruk, institutionsplaceringar, kontaktperson och kontaktfamilj
Telefon: 0591-643 40
E-post: daniel.ahnberg@hellefors.se

Karim Konjhodzic, enhetschef ekonomiskt bistånd, AME, integration
Telefon: 0591-643 19
E-post: karim.konjhodzic@hellefors.se

Funktionsnedsättning

Eva Gustavsson Kuusisto, enhetschef boende, daglig verksamhet, ledsagning
Telefon: 0591-643 29
E-post: eva.kuusisto@hellefors.se

Elin Karlsson, enhetschef personliga assistenter Telefon: 0591-643 30
E-post: elin.karlsson@hellefors.se

Äldreomsorg

Päivi Saxin, enhetschef Gamla Björkhaga Telefon: 0591-644 10
E-post: paivi.saxin@hellefors.se

Malin Olsson, enhetschef Nya Björkhaga Telefon: 0591-644 13
E-post: malin.olsson@hellefors.se

Eva Palm, enhetschef Fyrklövern nedre Telefon: 0591-644 71
E-post: eva.palm@hellefors.se

Marie-Louise Andersson, enhetschef Fyrklövern övre Telefon: 0591-644 73
E-post: Marie-Louise.Andersson@hellefors.se

Raija Sundin, enhetschef Sörgården Telefon: 0591-644 05
E-post: raija.sundin@hellefors.se

Bodil Lagergren, tf enhetschef Helheten, Bergslagsvägen Telefon: 0591-643 50
E-post: bodil.lagergren@hellefors.se

Hällefors kommun, Sikforsvägen 15, 712 83 Hällefors | 0591-641 00 | org.nr: 212000-1942 | kommun@hellefors.se