Kontakt­person LSS

Du som är i behov av att bryta din isolering och få hjälp till en meningsfull fritid kan ansöka om insatsen kontakt­person.

En kontaktperson är en medmänniska, en vän, som kan hjälpa dig med sociala kontakter och fritidsaktiviteter. Någon du träffar regelbundet för att göra något trevligt tillsammans med.

Insatsen som kontaktperson utgör inget professionellt stöd utan ges av en medmänniska med engagemang och intresse för andra människor.

Blanketter

Kontakt

Eva Gustavsson Kuusisto, enhetschef boende, daglig verksamhet, ledsagning
Telefon: 0591-643 29
E-post: eva.kuusisto@hellefors.se

Sidan är uppdaterad