jordglob
Finsk
Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp
jordglob
Finsk

Kulturfonden

Hällefors kommun förvaltar en stiftelse som är en kulturfond. En stiftelse bildas genom donation av pengar från ett gåvobrev, ett testamente, ett styrelseprotokoll eller liknande. Även om kommunen förvaltar pengarna så är det inte kommunen som äger pengarna.

Stiftelsen Ingrid Ahlström kulturfond

Utdelning sker till den eller de elever i Kulturskolan eller motsvarande som visar stor begåvning och fallenhet för bildämnet, främst måleri och teckning. Kulturskolans lärare utser lämplig stipendiat/er. Utdelning sker varje år vid vårterminens slut och utdelas med lägst 10 000 kronor.

Kontakt

Jenny Eriksson, redovisningsekonom Telefon: 0591-643 05
E-post: jenny.eriksson2@hellefors.se

Sidan är uppdaterad