Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk
hus

Ansökan om bidrag till sommarlovsaktiviteter 2018

Sångens badplats

Statliga medel möjliggör för föreningar, organisationer och församlingar att söka bidrag till avgiftsfria aktiviteter på sommarlovet för barn och unga 6–15 år. Hällefors kommun vill uppmana att söka från dessa medel som kommunen fått tilldelat. Alla ska ha rätt till ett roligt sommarlov!

Hällefors kommun har beviljats statliga medel från Social­styrelsen. Fördelningen av de statliga medlen är baserad på statistik över antalet barn i hushåll med ekonomiskt bistånd.

Kriterier för bidraget

Sökande förening ska:

 • vara registrerad i Hällefors kommuns föreningsregister.
 • bedriva regelbunden/permanent verksamhet samt ha sitt säte, sina medlemmar samt sin verksamhet i Hällefors kommun.
 • vara öppen för alla och präglas av demokratiska principer
 • bedriva verksamhet i enlighet med kommunens alkoholpolitiska program.

Sommarlovsaktiviteterna ska:

 • vara avgiftsfria för barn och unga i åldrarna 6–15 år.
 • bjuda in både medlemmar och icke medlemmar.
 • ge barn och unga stimulans och personlig utveckling.
 • stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration, motverka segregation och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund.
 • genomföras så att alla barn behandlas lika när det gäller tillgång och deltagande.
 • genomföras under perioden 15 juni till och med 15 augusti.
 • marknadsföras via kommunens webbplats.

Om du får bidraget beviljat

Om föreningen får bidraget beviljat betalas det ut i förskott. Meddelande om beviljat bidrag sker senast vecka 20 (14–20 maj).

Sommarlovsprogram med  aktiviteter

Sommarlovsprogram 2018 publiceras här på vår webbplats och skickas till alla skolelever i Hällefors kommun så snart det är klart.
Anmälan om sommarlovsaktiviteter

Kontakt

Kicki Johansson
Kultur- och fritidschef
Telefon: 0591-641 42

Ansökan om bidrag

Ansökan lämnas senast 6 maj i webbformuläret nedanför.Alla uppskattade kostnader
Skriv 0 där inga kostnader finnsKontaktuppgifter

kort beskrivning, plats, datum, tid och ålder

Ansvarig för sidan är

Uppdaterad 9/3 2018 14.58.30