Ansökan om Hällefors kommuns bidrag till sommarlovsaktiviteter 2021

Föreningar är välkomna att söka pengar för att kunna erbjuda barn och unga sommarlovsaktiviteter mellan den 12 juni–22 augusti. Kommunstyrelsen avsätter pengar för att kunna erbjuda en bredd av kultur, fritids- och idrottsaktiviteter som attraherar många olika barns och ungas intressen.

Flicka sitter på gräset och läser bok

Välkomna att söka bidrag för ett aktivt och roligare sommarlov. Maxbeloppet att söka kommer att vara 15 000 kronor och kommunen uppmuntrar just bredden av aktiviteter.

Kriterier för bidraget

Sökande förening ska:

 • vara registrerad i Hällefors kommuns föreningsregister.
 • bedriva regelbunden och permanent verksamhet samt ha sitt säte, sina medlemmar samt sin verksamhet i Hällefors kommun.
 • vara öppen för alla och präglas av demokratiska principer.
 • bedriva verksamhet i enlighet med kommunens alkoholpolitiska program.
 • anmäla aktiviteten till sommarlovsprogrammet på hellefors.se.
 • följa de råd som Folkhälsomyndigheten ger angående covid-19.

Sommarlovsaktiviteterna ska:

 • vara avgiftsfria för barn och unga i åldrarna 6–15 år
 • bjuda in både medlemmar och icke medlemmar
 • ge barn och unga stimulans och personlig utveckling.
 • stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration, motverka segregation och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund
 • genomföras så att alla barn behandlas lika när det gäller tillgång och deltagande.
 • marknadsföras via kommunens webbplats och finnas med i kommunens sommarlovs­program.

Ansökan och beviljat bidrag

Senast 16 maj vill vi ha din ansökan. Beslut om beviljat bidrag sker skyndsamt men senast i vecka 20, 17–21 maj. Beviljat bidrag som inte använts utifrån godkänd ansökan eller om delar av bidraget inte använts, ska återbetalas!

Sommarlovsprogram med  aktiviteter

Sommarlovsprogram 2021 kommer att publiceras på hellefors.se och kommunens Facebooksida samt finnas att hämta på biblioteken, kulturskolan och kommunkontoret i Formens Hus. Anmälan till programmet vill vi ha senast måndag 31 maj.

Anmälan om sommarlovsaktiviteter

Ansökan om bidrag

Ansökan lämnas senast 16 maj i webbformuläret nedanför.Alla uppskattade kostnader och aktivitet
Skriv 0 där inga kostnader finns

Föreningens/organisationens konto * (obligatorisk)
Föreningens/organisationens konto
Kontaktuppgifter

kort beskrivning av aktiviteter, plats, datum, tid och ålder

Behandling av personuppgifter

Hällefors kommun behöver dina personuppgifter som din förenings kontaktperson för att kunna besluta om bidrag och stipendier, nå ut med information, bjuda in till föreningsaktiviteter och föreningsträffar.

Hällefors kommun behandlar och sparar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning, vilket ibland innebär att personuppgifter sparas för all framtid.

Hällefors kommun kommer att dela dina personuppgifter vid för­frågningar från allmänheten, mass­media (tidningar, radio, tv) och till olika bidragsgivare vid redovisningar av utbetalda föreningsbidrag.

Personuppgifts­ansvarig är kommun­styrelsen. Om du vill ha information om de uppgifter Hällefors kommun har om dig, begära rättelse, lämna invändningar eller annat, har du rätt att kontakta kommunen. Enklast görs det på kommun@hellefors.se.

Du når vårt dataskyddsombud på dataskydd@hellefors.se.

Tillsynsmyndighet är Integritetsskyddsmyndigheten.

Kontakt

Kicki Johansson, kultur- och fritidschef Telefon: 0591-641 42
E-post: kicki.johansson@hellefors.se

Sidan är uppdaterad 26/4 2021 06.44.59