Allmänt om Covid -19

470 px bred bild

Länkar till olika sidor med information om covid -19.

För aktuell information om Coronaviruset Covid -19:

Du kan få svar på allmänna frågor om coronaviruset Covid -19 på telefon via det nationella informationsnumret 113 13. Hit kan du ringa dygnet runt.

Sidan är uppdaterad 19/11 2020 14.25.46