Extra öppettider för riskgrupper

470 px bred bild

Tisdagar och fredagar kommer biblioteket i Hällefors att ha öppet

7.30 - 8.30 för riskgrupperna.