Tillfälligt ändrade lånevillkor

470 px bred bild

För att minska de sociala kontakterna och smittspridningen som de medför har vi på biblioteken genomfört vissa förändringar.

Vi slopar förseningsavgiften tills vidare.

Vi ökar lånetiden till 6 veckor.

Vi ökar vårt anslag till E-lib som förmedlar e-böcker.
Testa gärna att låna en e-bok. Hanteras från vår hemsida/appen Biblio.

Vi inför en begränsning av den publika datoranvändningen.
En dator kommer att finnas tillgänglig för viktiga sökningar och utskrifter. Tvätta händerna innan och efter användning.

Vi lånar inte ut spel eller hörlurar.

Boken kommer.

Bokpåsar för avhämtning.

Extra öppettider för riskgrupperna