Läsa på olika sätt

Har du en synnedsättning eller annat läshandikapp? Biblioteken har böcker och ljudböcker för dig som av någon anledning har svårt att läsa en tryckt text. Vi har böcker med extra stor stil, eller böcker som man kan lyssna på. För dig som håller på att lära dig svenska finns böcker med ett enklare språk.

Sidan är uppdaterad