Storstil

Storstilsböcker är böcker tryckta med extra stor stil. De flesta storstilsböcker som ges ut är romaner och deckare av svenska författare.