Förenings­bidrag

Här listas de kommunala bidragen som går att söka.

Vilka bidrag går att söka?

 1. Bidrag till aktiviteter
 2. Bidrag till offentligt arrangemang
 3. Bidrag till allmänna samlingslokaler

Allmänna bidragskriterier för aktiviteter och offentliga arrangemang

 • Sökande ska beskriva vad bidraget tillför kommuninvånarna och kommunen.
 • Sökande förening/organisation ska vara registrerad i Hällefors kommuns föreningsregister, bedriva permanent verksamhet samt ha sitt säte, sina medlemmar och sin verksamhet i Hällefors kommun.
 • Sökandes verksamhet ska vara öppen för alla samt präglas av demokratiska principer
 • Verksamheten ska uppfylla kommunens alkoholpolitiska program.
 • Sökande som beviljats bidrag ska anmäla arrangemanget till turistbyrån så att det kommer med i kommunens evenemangskalender samt skicka underlag till kommunens webbredaktör för utlägg på hemsidan.
 • Bidrag ska sökas senast 2 månader före genomförandet.
 • Bidrag kan inte beviljas retroaktivt.

Bidragskriterier vid enstaka offentliga arrangemang

Bidragets syfte är att stimulera sökande att genomföra offentliga arrangemang i kommunen.

 • Arrangemanget ska genomföras tillsammans med minst en annan aktör, till exempel förening.
 • Arrangemanget ska äga rum i Hällefors kommun.
 • Om bidrag till enstaka offentligt arrangemang har beviljats ska Hällefors kommun anges som medarrangör vid annonsering, affischering med mera.

Bidragskriterier vid aktivitet

Bidragets syfte är att stimulera sökande att genomföra aktiviteter i kommunen.

 • Aktivitetsbidrag kan sökas av medborgare i Hällefors kommun som får en idé och vill genomföra en aktivitet.
 • Sökande ska beskriva vad aktiviteten tillför kommuninvånarna och kommunen.
 • Sökande förening/organisation ska vara registrerad i Hällefors kommuns föreningsregister, bedriva permanent/regelbunden verksamhet och ha sitt säte, sina medlemmar samt sin verksamhet i Hällefors kommun
 • Sökandes verksamhet ska vara öppen för alla och präglas av demokratiska principer.
 • Verksamheten ska ske i enlighet med kommunens alkoholpolitiska program.
 • Sökande som har beviljats bidrag ska anmäla aktiviteten till turistbyrån så att de kommer med i kommunens evenemangskalender samt skicka underlag till kommunens webbredaktör för utlägg på webbplatsen.

Hur går vi till väga för att söka bidrag?

För att kunna söka bidrag i kommunen så ska ni fylla i någon av ansökningsblanketterna beroende på vilken typ av bidrag det gäller. Se till att fylla i så mycket som ni kan i blanketten för att det ska kunna bli en snabb hantering av ansökan.

Vart skickas ansökan?

Skicka ansökan till adressen som står på blanketten eller e-post kommun@hellefors.se.

Kommunförvaltningen bereder ansökan innan beslut tas av kommunstyrelsen. Kommunförvaltningen meddelar kommunstyrelsens beslut till personen som gjort ansökan.

Blanketter

Kontakt

Kicki Johansson, kultur- och fritidschef Telefon: 0591-641 42
E-post: kicki.johansson@hellefors.se

Raija Sundin, enhetschef Sörgården Telefon: 0591-644 05
E-post: raija.sundin@hellefors.se