Friskis och Svettis Hällefors

Gymnastik och aerobic

Föreningslokal: Kronhagsskolan, Hällefors
E-post: info@friskissvettishallefors.se
Webbplats: www.friskissvettishallefors.se/fsht
Ordförande: Ingrid Eklund

Kontakt

Namn: Sigrid Holfelt
Telefon: 070-511 62 38
E-post: sigrid.holfelt@telia.com

Uppdaterat: