Hällefors Finska förening

Kultur

Adress: Sikforsvägen 16, 712 34 HÄLLEFORS
Telefon:0591-125 25, 070-313 41 25
E-post:  hfssuomi@gmail.com
Webbplats: www.helleforsfinskaforening.se
Ordförande: Juhani Siimes

Kontakt

Namn: Eila Siimes
Telefon: 0591-17055, 070-173 63 70
E-post: eisi198@gmail.com

Uppdaterat: