Kulturpanel

Färgad ruta med texten kulturpanelen

I Kulturpanelen kan du framföra dina åsikter till alla som arbetar med kultur i Region Örebro Län.

Är du mellan 16 och 25 år och bor i Region Örebro län? Då har du möjlighet att vara med i Kulturpanelen!

Om du blir med i Kulturpanelen får du några korta frågor via e-post, cirka tre gånger per år. 

Som tack för att du är med får du en biobiljett efter att du har besvarat din första enkät.

Information om hur du går med i Kulturpanelen

Sidan är uppdaterad 9/9 2020 14.24.14