Frågor och svar

Här kan du ställa frågor om den blivande simhallen. Frågor och svar kommer att publiceras här.


Fråga: Vad kommer entreavgiften att hamna på vid enstaka tillfällen och vad kommer ett årskort för vuxen kosta?

Svar: Det är inte fastslaget vad avgifterna kommer att vara. Det beror på många saker. I förstudien användes 30-50 kronor för engångsbad och 1 800-3 000 för ett årskort, men det var bara för att kunna bedöma ungefärliga intäkter. De siffrorna har sedan dess figurerat som beslutade, och det är inte korrekt.

Fråga: Kommer simhallen att vara öppen för allmänheten?

Svar: Simhallen kommer självklart att vara öppen för allmänheten. Exakt hur mycket vet vi inte förrän vi vet hur stor efterfrågan blir. Det kostar pengar att hålla badhuset öppet, så om det är få badande vissa tider så kan det vara smart att hålla stängt under den tiden. Förhoppningen är att det är många som vill bada, och då kan badhuset ha generösa öppettider.

Fråga: Kommer återvinningen vid Hällevi att påverkas?

Svar: Den yttre miljön, dit återvinningen tillhör, ingår formellt inte i simhallsbygget. I projektet som helhet måste den yttre parkeringen dock iordningställas, och då är målsättningen att också återvinningen ska åtgärdas. Det är inte kommunen som driver återvinningsstationerna, och diskussioner har förts med företaget sedan tidigare. Om stationen flyttas från platsen eller om den åtgärdas på andra sätt är för tidigt att säga.

Fråga: Finns det ekonomi för detta bygge?

Svar: Ekonomiska prioriteringar och fördelning av budget är en fråga för kommunfullmäktige. Kommunförvaltningen har fått i uppdrag att genomföra simhallsprojektet, men frågor om kommunens ekonomi ur ett övergripande perspektiv är politiska och kommer inte att behandlas vidare i byggprojektet.

Sidan är uppdaterad 14/4 2021 08.52.01