Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Analysresultat

Analysresultat Här hittar du dricksvattenanalyser från våra vattenverk. Kompletta analysprotokoll för respektive vattenverk, enligt Livsmedels­verkets krav på redovisning av provresultat, finns hos Tekniska förvalt­ningen. Ett analysprotokoll är en offentlig handling, vilket innebär att alla som önskar har rätt att ta del av uppgifterna. Kontakta oss om du vill ta del av ett analysprotokoll via post eller mejl. Det går också bra att du bokar tid för en genomgång av analysresultaten hos oss tillsammans med vår personal som har kunskap om vattenanalyser. Ladda ner analysresultaten Analysresultaten och gränsvärden finns även sammanställda för vatten­verken i respektive kommun. Dokumenten uppdateras vid förändringar i vattenkvaliteten. Analys dricksvattenkvalité Vattenverk Lindesbergs kommun, PDF Analys dricksvattenkvalité Vattenverk Ljusnarsbergs kommun, PDF Analys dricksvattenkvalité Vattenverk Hällefors kommun, PDF Analys dricksvattenkvalité Vattenverk Nora kommun, PDF Gränsvärden Kvalitetskrav finns i dricksvattenföreskrifterna, i form av gränsvärden för ett antal mikrobiologiska och kemiska parametrar. Gränsvärden finns för utgående dricksvatten från vattenverket samt för dricksvatten hos användaren och delas in i ”tjänligt”, ”tjänligt med anmärkning” och ”otjänligt”. Dricksvattnet undersöks regelbundet för att säkerställa att kvalitetskraven är uppfyllda. Gränsvärden för dricksvatten från Livsmedelsverket, PDF Mikrobiologiska säkerhetsbarriärer I dricksvattenföreskrifterna finns krav på mikrobiologiska säkerhets­barriärer som ska motverka förekomst av sjukdomsframkallande virus, bakterier och parasiter i dricksvattnet. Syftet är att avskilja eller inaktivera mikroorganismer så att de förlorar sin sjukdomsframkallande förmåga. Desinfektion av vattnet räknas som en säkerhetsbarriär och då i form av ozon, klorering eller UV-ljus. Klorering är den vanligaste metoden, följt av UV-ljus. Klorhalten i utgående dricksvatten från våra vattenverk ligger normalt omkring ungefär 0,1 mg/l. Enligt föreskriften är gränsvärdet för klor i utgående dricksvatten 0,4 mg/l. Kontakt 0581-55 00 40 Telefontider Vardagar 10-12 och 13-15. Dag före helgdag 10-12. Sommaröppettider vecka 26-vecka 32 klockan 10-12. Akuta ärenden utanför telefontid 019-14 76 42 Besöksadress och besökstider Prästgatan 6 i Lindesberg Vardagar 10-12 och 13-15. Dag före helgdag 10-12. Sommaröppettider vecka 26-vecka 32 klockan 10-12. Mejla Samhallsbyggnad@lindesberg.se Skicka brev Samhällsbyggnadsförvaltningen 711 80 Lindesberg   Text

Senast uppdaterad