Lämna synpunkter

I formuläret kan du lämna frågor, beröm, synpunkter och klagomål till Pihlskolan om precis vad som helst. Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.

Ange minst ett sätt du vill bli kontaktad på om du önskar få svar från oss. Lämna fälten för kontakt­uppgifter tomma om du vill vara anonym.

Återkoppling * (obligatorisk)
ÅterkopplingHantering av personuppgifter
Hällefors kommun behandlar dina personuppgifter för syftet att kunna registrera och hantera ditt ärende. Vi behandlar dina personuppgifter med stöd av lagliga grunden uppgift av allmänt intresse. Läs mer om Hällefors kommuns hantering av personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) på https:/www.hellefors.se/gdpr

Sidan är uppdaterad