Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk
hus

Klockarhagsskolan År F–9

Välkommenskylt Klockarhagsskolan

Klockarhagsskolan F–9 ligger i centrala Hällefors med närhet till bibliotek, fotbolls-och skridskoplan. Skolan är ombyggd och tillbyggd under 2011 och från vårterminen 2012 går alla F-9 elever i Hällefors på Klockarhagsskolan.

Personal

Skolan innehar en hög grad av behörig pedagogisk personal och en låg omsättning bland personalen vilket kan vara ett resultat av att Klockarhagsskolan är en god arbetsplats.

Skolledningen består av två rektorer och en biträdande rektor. På skolan finns det assistenter, studie- och yrkesvägledare (SYV), specialpedagoger, speciallärare, kurator, skolsköterskor och skolpsykolog.

Elevhälsa

De som arbetar i elevhälsan är skolsköterskor, läkare, specialpedagoger, kurator och psykolog. Elevhälsoteamet arbetar tillsammans med skolledning, övrig skolpersonal och föräldrar för att varje elev ska känna trygghet och tillfredställelse i skolarbetet och i den sociala gemenskapen.

Kontaktpersoner

Frånvaroanmälan

Vid frånvaro när ert barn är sjukt eller av annan anledning inte kan närvara i skolan ska ni alltid meddela skolan, direkt på morgonen, om att ert barn inte kommer hit.

Infomentor

Smidigast anmäler du frånvaro via webben, Infomentor, där du loggar in och markerar att barnet är frånvarande. Saknar du eller har glömt dina inloggningsuppgifter så ring expeditionen på telefon 641 75 eller 641 68.

E-post

Det går också att maila sjukfrånvaro till, eva.jansson@hellefors.se eller christer.nord@hellefors.se. Du kan även maila ditt barns klassföreståndare förnamn.efternamn@skola.hellefors.se (inte å,ä,ö) och meddela sjukdom eller annan frånvaro.

Telefon/SMS

Många har redan rutiner och meddelar klassföreståndaren via telefon eller SMS.

Att tänka på...

Du måste även meddela fritids på morgonen om barnet inte kommer. Om frånvaro inte rapporterats, kommer klassföreståndaren skyndsamt att ta kontakt med hemmet.

Om någon elev i årskurs F–5 ska följa med en kompis hem efter fritids ska vårdnadshavaren ha meddelat fritidspersonalen om det, annars kommer personalen inte låta eleven följa med. Detta gäller även resande barn i anknytning till skoldagens slut då klassföreståndaren ska informeras om barnet inte ska åka med taxi/buss.

Friskanmälan

Vid frånvaro mer än en dag vill vi att du meddelar oss när ert barn ska komma tillbaka till skolan igen i första hand till klassföreståndare, via samtal, sms eller mail annars till expeditionen.

Studie- och yrkesvägledning

Du kan kontakta Klockarhagsskolans studie- och yrkesvägledare (SYV) för personlig vägledning och motiverande samtal om fortsatta studier efter grundskolan.

Mer information om SYV

Kvalitetsarbete

Huvudman och rektor är ansvariga för att det bedrivs ett systematiskt kvalitetsarbete inom grundskolan. Det innebär att det pedagogiska arbetet ska kvalitetssäkras, följas upp, utvärderas och dokumenteras.

Trygghetsplan

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling.

Bris

Barnens rätt i samhället, BRISlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Klockarhagsskolans länksamling

Klockarhagsskolan har samlat lite länkar till lite olika webbplatser som kan vara till användning.

Länksamlingen

Ansvarig för sidan är

Uppdaterad 19/10 2017 08.31.40