Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Lättläst: Barnomsorg och utbildning

Förskolan är till för barn som är mellan 1 till 5 år. Det finns 5 förskolor som kommunen ansvarar för och 1 förskola som är privat.

Barn till föräldrar som studerar, arbetar eller är arbetslösa får plats i förskolan. Om en förälder är arbetslös eller föräldraledig får barnen vara i förskolan 15 timmar i veckan.

Pedagogiska omsorgen är till för barn som är mellan 1 till 12 år. Pedagogisk omsorg betyder att barnen får vara hemma hos någon vuxen. Det finns 1 verksamhet som är pedagogisk omsorg i kommunen. Den drivs i privat regi.

Fritidshemmet, som även kallas skolbarnomsorg, är till för barn som är 6 till 13 år. Om föräldrarna studerar eller jobbar kan barnen få plats på fritidshem. I kommunen finns det 5 fritidshem som kommunen ansvarar för. Fritidshemmen är placerade i skolornas lokaler.

Barnen får vara på fritidshemmen före och efter skolan. Fritidshemmen är också öppna under jullov, påsklov, sommarlov och sportlov.

Förskoleklassen är till för barn som är 6 år. Alla barn måstet gå i förskoleklass.

Förskoleklassen finns i skolans lokaler. Barnen är i förskoleklassen 15 timmar i veckan.

Grundskolan är till för barn mellan 6 till 16 år. Alla barn måste gå i grundskola. Det finns två grundskolor i Hällefors kommun. Grundskolorna ansvarar kommunen för.

Grythyttans skola ligger i Grythyttan. Där går barn från förskoleklass upp till årskurs 6.

Klockarhagsskolan ligger centralt i Hällefors. Där går barn från förskoleklass upp till årskurs 9.

Gymnasieskolan är till för ungdomar som är mellan 16 till 20 år. Efter att de slutat grundskolan kan de välja att fortsätta studera på en gymnasieskola. Kommunen har ansvar för 1 gymnasieskola. Den heter Pihlskolan.

Det finns många olika program på Pihlskolan som eleverna kan välja emellan.

Vuxenutbildningen är till för vuxna som fyllt minst 20 år. Vuxenutbildningen finns på Pihlskolan i Hällefors. Det finns flera olika sorters vuxenutbildning.

Där kan du studera för att bli bättre på saker som du lärt dig tidigare. Du kan också lära dig helt nya saker.

Personer som kommer från ett annat land kan få lära sig svenska för invandrare. Svenska för invandrare kallas också för SFI.

Mer information

Senast uppdaterad